Za izbrano prireditev pri prodaji prek interneta ni mogoče izbrati sedežev. Prosimo preverite dejansko stanje pri organizatorju prireditve.

Nogometni klub Maribor

Mladinska 29, 2000 Maribor
+386 (0) 2/ 228 47 00
www.nkmaribor.si
info@nkmaribor.com